Dům Božího milosrdenství
Čtyři Dvory - Vysočina

#Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi.

  Tělesné milosrdenství Duchovní milosrdenství  
  sytit hladové poučovat neznalé  
  napojit žíznící poradit nerozhodným  
  obléci nahé utěšovat zarmoucené  
  dát nocleh pocestným napomínat hříšníky  
  navštěvovat nemocné odpouštět ubližujícím  
  navštěvovat vězněné trpělivě snášet křivdy  
  pohřbívat mrtvé modlit se k Bohu za živé i zemřelé